Оголошення про початок проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2022 році

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року №196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) (далі - Постанова), наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року № 80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) (далі - Наказ) обласна комісія з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - обласна комісія) розпочинає набір інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку для участі в обласному конкурсному відборі.

У конкурсному відборі можуть брати участь підготовлені в установленому законодавством порядку місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі - заявники) інвестиційні програми і проекти.

Умовами спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку є фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку.

Інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що подаються на попередній конкурсний відбір, повинні бути розроблені відповідно до технічних завдань, які відповідають завданням, визначених у Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки та Плані заходів на 2021-2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на

2021-2027 роки, які затверджені рішенням Кіровоградської обласної ради від 12 березня 2020 року № 743.

Основними умовами відбору інвестиційних програм і проектів є їх відповідність одній із вищезазначених умов, а також наступним критеріям:

1) для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) - наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;

2) календарний план реалізації становить від одного до трьох років;

3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;

4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;

5) загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5000 тис. гривень, а для інших проектів - понад 1000 тис. гривень.

Разом з відповідними документами заявники подають гарантійні листи про співфінансування (на рівні 10 відсотків) з місцевого бюджету поданих інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку у 2021 році.

Інвестиційні проекти за визначеною формою Мінрегіону України з повним пакетом документів та за підписом керівника заявника надаються обласній комісії в 2-х примірниках до 17 год. 00 хв. 01 березня 2021 року (місце прийому документів - м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32,каб. 68, щоденно з 09-00 до 17-00 годин (крім суботи та неділі).

Також, інформація про інвестиційні програми і проєкти регіонального розвитку, що плануються до реалізації у 2022 році за рахунок коштів ДФРР, має бути розміщена в електронному вигляді на оновленій платформі Мінрегіону України https://new.dfrr.minregion.gov.ua/ до 01 березня 2021 року включно.

Крім того зазначаємо, що наказом Мінрегіону України від 08 жовтня 2019 року № 234 внесено зміни до наказу Мінрегіону України від 24 квітня 2015 року № 80.

Окремо наголошуємо на необхідність здійснення аналізу проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів, які можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та у разі необхідності, внести відповідні зміни.

До оцінювання обласною комісією не будуть допущені проекти:

- заявники яких не надали у повному обсязі необхідних документів, визначених Постановою та Наказом;

- які не розміщені в електронному вигляді на сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону України у термін визначений цим оголошенням;

- які подані після вказаного терміну прийому документів (після 17 год. 00 хв. 01 березня 2021 року).

Додаткова інформація про державний фонд регіонального розвитку та його нормативно-правова база розміщена на веб-сайті Мінрегіону України (https://new.dfrr.minregion.gov.ua).

Телефон для довідок: (0522) 32-27-36

E-mail: investd@ukr.net