Інформація
про стан здійснення державної регуляторної політики
в області у 2017 році

Реалізація державної регуляторної політикив областіздійснюється відповідно до основних принципівдержавної регуляторної політики, визначених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон).
Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації здійснюється на рівні департаментів, управлінь облдержадміністрації - розробників регуляторних актів.
На виконання статей 7, 13 Закону облдержадміністрацією в установленому порядку затверджено План діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік (далі - План), який оприлюднено на веб-сайті облдержадміністрації у рубриці "Регуляторна політика та підприємництво" тау газеті "Народне слово" від 15 грудня2016 року № 50.
У 2017 році до Плану було включено 2 проекти регуляторних актів - розпоряджень голови облдержадміністрації.
Розроблено та видано 1 регуляторний акт - розпорядження голови облдержадміністрації від 23 жовтня 2017 року №541-р "Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в області".
Розробка проекту регуляторного акта здійснювалась із дотриманням принципів державної регуляторної політики.
З 01 липня 2017 року набрала чинностіпостанова Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року №394 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", якою було виключено повноваження обласних державних адміністрацій щодо регулювання (встановлення фіксованих та граничних рівнів цін (тарифів), торговельних (постачальницько-збутових) надбавок, нормативів рентабельності, запровадження обов'язкового декларування зміни) цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг.
Розпорядженням голови облдержадміністрації від 24 липня 2017 року №360-р "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень голови обласної державної адміністрації" визнано такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації:
від 15 серпня 2008 року №698-р "Про граничний розмір плати за проживання у гуртожитках", зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Кіровоградській області 19 серпня 2008 року за №34/1472;
від 05 травня 2011 року №386-р "Про регулювання цін на основні продовольчі товари", зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Кіровоградській області 10 травня 2011 року за №15/1562;
від 06 листопада 2014 року №442-р "Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна", зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Кіровоградській області 10 листопада 2014 року за №17/1653;
від 14 серпня 2015 року №316-р "Про регулювання цін на дитяче харчування", зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Кіровоградській області 17 серпня 2015 року за № 9/1662.
Враховуючи зазначене, проект регуляторного акта про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, який був включений до Плану на 2017 рік, не розроблявся.
Для визначення досягнення цілей регуляторних актів та прийняття рішень щодо їх подальшої дії здійснено заходи з відстеження результативності цих актів.
План - графік проведення заходів з відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів - розпоряджень голови облдержадміністрації на 2017 рік(далі - План-графік) був затверджений та розміщений на веб-сайті облдержадміністрації у рубриці "Регуляторна політика та підприємництво".
Протягом 2017 року проведено відстеження 4 діючих регуляторних актів- розпоряджень голови облдержадміністрації, а саме:
періодичне відстеження:
від 20 листопада 2006 року № 693-р "Про встановлення торговельних надбавок та нормативу рентабельності при реалізації паливно-енергетичних ресурсів, що відпускається населенню для побутових потреб";
від 05травня 2009 року № 251-р "Про регулювання цін на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах";
від 23 лютого 2009 року № 90-р "Про встановлення нормативу рентабельності на газ с краплений, що відпускається населенню для побутових потреб";
базове відстеження:
від 23жовтня 2017року № 541-р "Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в області".
За результатами відстеження підготовлено звіти щодо відповідності регуляторних актів принципам державної регуляторної політики, якіоприлюднені на офіційному веб - сайті облдержадміністрації у рубриці "Регуляторна політика та підприємництво" та направлені Державній регуляторній службі України.
Проведено аналіз здійснення державної регуляторної політики райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування.
За інформаціями райдержадміністрацій протягом 2017 року регуляторні акти не приймались, міськвиконкомами міст обласного значення прийнято 18 регуляторних актів.
У 2017 роцідо Державної регуляторної служби України органами місцевого самоврядування подано 353 проекти нормативно-правових актів, що містили ознаки регуляторних для отримання пропозицій та зауважень.
За висновками Державної регуляторної служби України із зазначеної кількості 11 проектів нормативно-правових актів не були регуляторними актами, для розробки 2 проектів органи місцевого самоврядування не мали правових підстав.
З усієї кількості проектів, що надійшли до Державної регуляторної служби України, 343 проекти регулювали питання встановлення розмірів місцевих податків і зборів, 10 – з інших питань.
Дотримано вимоги Закону щодо отримання зауважень та пропозицій від уповноваженого органу 173 органами місцевого самоврядування в області, що складає 42 % від їх загальної кількості (8 органів місцевого самоврядування подали неповний пакет документів, відповідно, проекти повернуто без розгляду).
Протягом2017 року надаваласяінформаційно - консультативна допомога розробникам регуляторних актів.
На базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організаційу 2017 роціпроведено 2 семінаридля посадових осіб органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядуванняз питань регуляторної політики. Проведено семінар для посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік із застосуванням режиму прямої трансляції "Вебінар".
Сектором Державної регуляторної служби України у Кіровоградській області спільно з райдержадміністраціями проведено 25 семінарів для посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань методології застосування аналізу регуляторного впливу та М-тесту, регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування у частині прийняття рішень органами місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, дотримання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
Відповідно до статей 12, 14 Закону та пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернетінформації продіяльністьорганів виконавчоївлади"(із змінами та доповненнями) та з метою інформування громадськості і залученняїї дорегуляторної діяльності на офіційномувеб-сайтіоблдержадміністрації урубриці"Регуляторна політика та підприємництво"забезпечено оприлюднення інформації, а саме:
планз підготовки проектів регуляторних актів;
проекти регуляторних актів з аналізами їх регуляторного впливу;
план-графік відстеження результативності діючих регуляторних актів на календарний рік;
звіти про відстеження результативності дії регуляторних актів;
реєстр регуляторних актів;
інформація про здійснення державної регуляторної політики в області.
На веб-сайтах усіх райдержадміністрацій діє рубрика "Регуляторна політика", у якій розміщено законодавчу та нормативно - правову базу з питань державної регуляторної політики, інформацію про посадових осіб, відповідальних за регуляторну діяльність тощо.
06 грудня 2017 року затверджено План діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік. Даний План оприлюднений на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у рубриці "Регуляторна політика та підприємництво".
Інформаціяпро стан здійснення державної регуляторної політики в області у 2017 році буде оприлюднена на офіційному веб - сайті облдержадміністрації у рубриці "Регуляторна політика та підприємництво".
Питання впровадження принципів державної регуляторної політики знаходиться на постійному контролі облдержадміністрації.