Інформація
про стан здійснення державної регуляторної політики
в області у 2018 році

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) облдержадміністрацією забезпечувалось здійснення державної регуляторної політики, за такими напрямами: планування розроблення проектів регуляторних актів; залучення суб'єктів господарювання до участі в їх обговоренні; відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів та їх впливу на ділову активність і розвиток підприємництва в регіоні; оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.
Для забезпечення відкритості регуляторного процесу облдержадміністрацією, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення відповідно до статті 7, 13 Закону затверджені плани з підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації.
План діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік (далі – План) оприлюднено на веб-сайті облдержадміністрації у рубриці "Регуляторна політика та підприємництво".
До Плану на 2018 рік були включені 3 проекти регуляторних актів:
"Про встановлення тарифів на платні медичні послуги";
"Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 23 березня 2010 року №210-р "Про затвердження тарифів на проведення обов'язкового профілактичного наркологічного огляду";
"Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 05 травня 2009 року №251 -р "Про регулювання цін на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах" (далі - проекти регуляторних актів).
Разом з тим, дані проекти регуляторних актів не були розроблені з наступних причин.
Підставою для включення до Плану підготовки проектів регуляторних актів щодо затвердження, перегляду тарифів на платні медичні послуги та граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування у 2018 році були:
1) звернення, які надійшли у 2017 році від КП "Кіровоградський обласний наркологічний диспансер", КП "Олександрійський шкірно-венерологічний диспансер", КП "Кіровоградська обласна психіатрична лікарня", якими надаються платні медичні послуги;
2) підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги, рівня мінімальної заробітної плати;
3) здійснення моніторингу прийнятих регуляторних актів в інших областях, який свідчить, що у 2017 році окремими облдержадміністраціями проводилась робота стосовно регулювання (встановлення) тарифів на платні медичні послуги.
За відсутності чинних нормативно-правових актів України, які регулюють механізм визначення вартості таких послуг, проекти регуляторних актів "Про встановлення тарифів на платні медичні послуги" та "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 23 березня 2010 року №210-р "Про затвердження тарифів на проведення обов'язкового профілактичного наркологічного огляду" не розроблялися.
Розпорядженням голови облдержадміністрації від 05 травня 2009 року №251-р "Про регулювання цін на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах" (далі – регуляторний акт) встановлено граничні торговельні надбавки (націнки) на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у розмірі не вище 40 відсотків до ціни придбання.
У 2018 році звернень від суб’єктів господарювання щодо зміни рівня торговельної надбавки на продукцію громадського харчування, яка реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, не надходило, тому відповідні проекти розпоряджень голови облдержадміністрації не розроблялися.
Станом на 01 січня 2019 року діє 5 регуляторних актів – розпоряджень голови облдержадміністрації, якими регулюються (встановлено) торговельні надбавки на паливно-енергетичні ресурси та продукцію громадського харчування, норматив рентабельності на газ скраплений та паливно-енергетичні ресурси, затверджено тарифи на проведення наркологічного огляду, розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів. Дані регуляторні акти визнані ефективними і продовжують діяти.
Для визначення досягнення цілей регуляторних актів та прийняття рішень щодо їх подальшої дії здійснено заходи з відстеження результативності цих актів.
План - графік проведення заходів з відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів - розпоряджень голови облдержадміністрації на 2018 рік (далі - План-графік) був затверджений та розміщений на веб-сайті облдержадміністрації у рубриці "Регуляторна політика та підприємництво".
У 2018 році проведено відстеження результативності дії 2 діючих регуляторних актів - розпоряджень голови облдержадміністрації, а саме:
періодичне відстеження результативності дії розпорядження голови облдержадміністрації від 23 березня 2010 року № 210-р "Про затвердження тарифів на проведення обов'язкового профілактичного наркологічного огляду";
повторне відстеження результативності дії розпорядження голови облдержадміністрації від 23 жовтня 2017 року № 541-р "Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в області".
За результатами відстеження підготовлено звіти щодо відповідності регуляторних актів принципам державної регуляторної політики, які оприлюднені на офіційному веб - сайті облдержадміністрації у рубриці "Регуляторна політика та підприємництво" та направлені Державній регуляторній службі України.
Проведено аналіз здійснення державної регуляторної політики райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування.
За інформаціями райдержадміністрацій у 2018 році прийнято 1 регуляторний акт. Діє розпорядження голови Вільшанської райдержадміністрації – регуляторний акт від 05 червня 2018 року №108-р, яким затверджені умови організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Вільшанського району.
У 2018 році органами місцевого самоврядування до Державної регуляторної служби України подано 395 проектів, з них по 372 були надані пропозиції стосовно необхідності їх удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики.
Проведено роботу щодо перегляду регуляторних актів, прийнятих органами місцевого самоврядування. У результаті - органами місцевого самоврядування активізована робота щодо дотримання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" при прийнятті рішень, які спрямовані на правове регулювання господарських відносин із суб'єктами господарювання.
За ініціативи облдержадміністрації спільно з Сектором Державної регуляторної служби України в області для райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування проводяться навчальні семінари з питань регуляторної політики, методології застосування аналізу регуляторного впливу та М-тесту, регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування у частині прийняття рішень органами місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, дотримання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". У 2018 році в області проведено 22 навчальні семінари.
Протягом 2018 року облдержадміністрацією:
а) організовано та проведено:
навчання представників об'єднаних територіальних громад, на базі Центру розвитку місцевого самоврядування, який працює за підтримки програми "U-LEAD з Європою";
роботу щодо перегляду регуляторних актів, прийнятих райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування;
інформування учасників засідання "за круглим столом", яке відбулося в Кіровоградському обласному відділенні УСПП на тему: "Про реалізацію в області державної регуляторної політики";
б) розглянуто на щотижневій апаратній нараді голови облдержадміністрації 12 березня 2018 року стан реалізації державної регуляторної політики в області, за результатами якої видано протокольне доручення голови облдержадміністрації від 16 березня 2018 року № 01-26/32/0.1.
З метою підвищення ефективності роботи із забезпечення державної регуляторної політики в області видано розпорядження голови облдержадміністрації від 11 квітня 2018 року № 209-р "Про забезпечення реалізації державної регуляторної політики в області" та здійснювалась робота по його виконанню.
З метою інформування громадськості і залучення її до регуляторної діяльності на офіційному веб-сайті облдержадміністрації діє рубрика "Регуляторна політика та підприємництво", де забезпечено оприлюднення інформації, а саме:
план з підготовки проектів регуляторних актів;
проекти регуляторних актів з аналізами їх регуляторного впливу;
план-графік відстеження результативності діючих регуляторних актів на календарний рік;
звіти про відстеження результативності дії регуляторних актів;
реєстр регуляторних актів;
інформація про здійснення державної регуляторної політики в області.
На веб-сайтах усіх райдержадміністрацій діє рубрика "Регуляторна політика", у якій розміщено законодавчу та нормативно - правову базу з питань державної регуляторної політики, інформацію про посадових осіб, відповідальних за регуляторну діяльність, тощо.
12 грудня 2018 року затверджено План діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік. Даний План оприлюднений на офіційному веб - сайті облдержадміністрації у рубриці "Регуляторна політика та підприємництво".
Інформація про стан здійснення державної регуляторної політики в області у 2018 році буде оприлюднена на офіційному веб - сайті облдержадміністрації у рубриці "Регуляторна політика та підприємництво".
Робота облдержадміністрації спрямована на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики та створенню сприятливого клімату для організації та ведення підприємницької діяльності та захисту прав підприємців.
Впродовж 2018 року діяльність облдержадміністрації спрямовувалась на забезпечення дотримання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
Однак існує ще ряд проблемних питань, які потребують подальшого відпрацювання та на вирішення яких буде направлена діяльність облдержадміністрації у 2019 році, а саме:
підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування області, у т.ч. об'єднаних територіальних громад, відповідальних за здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
підвищення якості підготовки розробниками аналізу регуляторного впливу та здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів;
створення умов для підвищення рівня активності громадських організацій, об’єднань підприємців у процесі здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності області.


Маєте проблеми зору?
Оберіть зручний розмір шрифта:

A-   A   A+

АНОНС

ГРОМАДЯНАМ©Кіровоградська обласна державна адміністрація. Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International.

Програмно-технічна підтримка - відділ забезпечення інформаційних систем і технологій апарату ОДА тел. 32-06-78 Інформаційна підтримка – управління інформаційної діяльності ОДА, тел. 24-53-15