Облдержадміністрація

Обласна рада

Структурні підрозділи облдержадміністрації


Райдержадміністрації


Міськвиконкоми


Система обліку публічної інформації, яка є у володінні
державного архіву області

Номер документа   Ключове слово   

Дата документа: з  по  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  ... в кінець


з/п
Назва документа Дата створення документа Номер документа Дата надходження документа Примітки
51 Звіт про виконання плану науково-дослідної та методичної роботи на 2012 рік (ф.203) 28-12-2012 779/02-13 28-12-2012  
52 Звіт про виконання плану науково-видавничої роботи на 2012 рік (ф.204) 28-12-2012 780/02-13 28-12-2012  
53 Звіт про виконання плану впровадження наукових і методичних розробок на 2012 рік (ф.205) 28-12-2012 781/02-13 28-12-2012  
54 Звіт про стан і обсяг документів НАФ, що зберігаються в архівних підрозділах підприємств. установ і організацій та приватних архівних зібраннях на 01.01.2013 (ф.206) 28-12-2012 782/02-13 28-12-2012  
55 Звіт про мережу архівних установ Кіровоградської області на 01.01.2013 (ф.207) 28-12-2012 783/02-13 28-12-2012  
56 Звіт про роботу Державного архіву Кіровоградської області за 2012 рік (ф.209) 28-12-2012 784/02-13 28-12-2012  
57 Звіт про створення та організацію роботи трудових архівів в Кіровоградській області станом на 01.01.2013 (ф.212) 28-12-2012 777/02-13 28-12-2012  
58 Наказ Укрдержархіву "Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 27.12.2012 №14/6 "Про стан виконання Державною архівною службою у ІІ півріччі 2012 року завдань, визначених актами і дорученннями Президента України, Кабінету Міністрів України у сфері державної кадрової політики" 28-12-2012 194 15-01-2013  
59 Наказ Укрдержархіву "Про введення в дію рішення колегії від 27.12.2012 №14/3 "Про стан виконання в Державній архівній службі законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, власних рішень" 28-12-2012 195 15-01-2013  
60 Наказ заступника директора Держархіву області "Про надання права другого підпису заступнику начальника відділу організаційно-фінансового забезпечення, головному бухгалтеру Держархіву області Мороз Г.І." 09-01-2013 09-01-2013  
61 Наказ заступника директора Держархіву області "Про заходи пожежної безпеки у Держархіві області" 11-01-2013 11-01-2013  
62 Наказ заступника директора Держархіву області "Про регламент сайту Держархіву області" 14-01-2013 14-01-2013  
63 Наказ заступника директора Держархіву області "Про перевірку мікрофільмів СФД" 14-01-2013 14-01-2013  
64 Наказ заступника директора Держархіву області "Про посилення збереженості документів Національного архівного фонду та стану пожежної безпеки в Держархіві області" 15-01-2013 15-01-2013  
65 Наказ заступника директора Держархіву області "Про проведення розширеного засідання колегії Державного архіву Кіровоградської області" 19-01-2013 19-01-2013  
66 Наказ заступника директора Держархіву області "Про організацію роботи з охорони праці у Держархіві області" 18-01-2013 18-01-2013  
67 Наказ заступника директора Держархіву області "Про організацію контролю за станом виконання документів в Державному архіві Кіровоградської області" 22-01-2013 22-01-2013  
68 Наказ заступника директора Держархіву області "Про поновлення складу науково-методичної ради Держархіву області" 22-01-2013 22-01-2013  
69 Наказ заступника директора Держархіву області "Про поновлення складу експертно-перевірної комісії Держархіву області" 23-01-2013 10 23-01-2013  
70 Наказ заступника директора Держархіву області "Про затвердження Положення про преміювання працівників Держархіву області на 2013 рік" 23-01-2013 11 23-01-2013  
71 Наказ заступника директора Держархіву області "Про затвердження Положення про преміювання працівників відділу комплектування та експертизи цінності документів архівних підрозділів (за рахунок платних послуг) Держархіву області на 2013 рік" 23-01-2013 12 23-01-2013  
72 Наказ заступника директора Держархіву Кіровоградської області "Про мінімальну заробітну плату" 01-02-2013 13 01-02-2013  
73 Наказ заступника директора Держархіву Кіровоградської області "Про проведення щорічної оцінки державних службовців Держархіву області" 01-02-2013 14 01-02-2013  
74 Наказ заступника директора Держархіву Кіровоградської області "Про закріплення теплотехнічного та вентиляційного обладнання за обслуговуючим персоналом Держархіву області" 05-02-2013 15 05-02-2013  
75 Наказ заступника директора Держархіву Кіровоградської області "Про організацію проведення робіт з перевіряння наявності та стану документів і розшуку невиявлених справ у Держархіві області" 06-02-2013 16 06-02-2013  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  ... в кінецьWeb-solution ©2012, Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату Кіровоградської облдержадміністрації