����� ����: ³� ���������� ����� �� ������ ������� ���� ��������� �� ��������, �������� � ��������� �����������

��������, �� ������� ������ � �������� �������������������� ��������� ������ ��� ����������� (���� ��������� ���������������� ������), ������ ������������������� ����� ���� ����� ����� ������ �� ��������� ����������������� ���������������� ��������� ������.
ϳ� ��� ������� �������������� �������, �� �������� �������� ������ ������, �������, �������� ����������� �� ��������� �������� ������; �������� ����������� �� ��������� �� ����������� ������ �������� �� ������ �������, ���������� ������������� �����; �������� �����������, ����������� �� ��������� �'���-������� ��������� �� ���������� ����������� ������.
�� ������� ������ ����������� �������� ��� ����������� ������� ��������� �������� ������� ������� ��������������. ³� ��������, �� ����������, ���� �� ����, ����������� � 5 ������� ������, ����� �������������������� ���� � 53,5 ����� �������. �������� ��������� �� ������������ �������������������� �������, ��� � �������������. �� ��� ��������� �� �������� �����. �� ������������ ������ ��� �������� ������������ ��� �����������, ������� ��������� ������ ��������������.
� ��� ����������� �������� �������� ����������� ������������, ��� � ���������� ���� ��� ����������� 20 �������� ������� �� ������ ������������������� �������, 43 ������� ������� � �� ���������� ����������� ���������. �� �������� ������� ���������, �������� ������������� ��������� ������, ��� ������� ��������� �������� ������ �� 4 ����� ���� �� ����.
������������ ������� ��������� �������� ������������: ������� ������ ��� ����� 8,5 ����� �������� �� 7 � �������� ����, � �� ���� ���������� - �� ������� 10 �����.
���� ��� ���������� ������ ������ � �� ����� ���� �� ����������� �������� ������ ��� �����������. ϳ�������� ���� �� ���� ���� �����, ������� ��������� ������ �� ������� �������� �� ������������ ���� � �������� ��������� �����.
� �� �������� ��������� ��� �������� ���������������� ��������� ������, �� ����� ������������ ��������� ��� �����������, � �������� ���������� ������������������� ���������.
��� ���������� ������� ������ �������� ������������ ���� ������, ��������� ��������� ��������� ���������������� �������� �������������������, ����������, �� �� ������ ������ ��������� ������ ��� ��������� ������ ��������. �������� ��������� ���������� � ���������������, ����������� �� ������������������� �������. ������� ����� ���� ������ ����� � �� ����� �������� ���� �� �������� ������, ����������, �� � ������������������ ������ ������� 3 ����� ������� ���� ������ ������, � �� �������������� ������ ��� �������� �� ������.
����������� �� ��������� ���� ������ ���������, �� �� ������������ ���� ���� ���� �������� �� ��������� ���������������� ������, ���� ��������� ��������� ��������������� �� ���.
- �� �������� � ����� �� ���������, � ���� ������ ��������� �� ��� ���������� �� �ᒺ�������. ������� ����� ������� ��������: �������� ������ (���������� ��������� ������), ��������, ������������, ������������, - �������� ��������� ��������� ��������� ���������������� �������� �������������������.
� ������� �������� ����������� �� ��������� �������� ������ ���� ����� �������� ������ ���������, ������ ����������� ��������� ��������������� ������. ³� ��������, �� �� ���� �� ��������� ��������� ������ ���������� �����, �������� ��� �����, �� ������� ������ ���������, ���� �� ������� ��������� ����������.
�� �� ������ ������������������� ����� ���� ���������� ������, ����� �� ������� ���� ��������, ���� �� ��������� �� ��� ������� �������� �����.
- ³� ���������� ����� �� ������ ������� ���� ���������� ���������. �� ��������� ������� �����, �� �� ����� ��� ��������, �������� ����� ������ �� ����㳿. �� ����� ��� �� ������ ���������, � ������ ����� ��� ������, ���� ����� ���� ������ �������������������, ��������� ��������� ��������� ���������������� �������� �������������������. ��� ������� ������ ��� ����� �������� ������ �� �����. � � ����, ��� ���������� ���� �� ���. � ��������� ������� �� �� ��������� �����, �� ����� ���� ������ ��������� � ����� ��� �������, � � ���� �����������, ���� �� ��������, - ��������� ������ �������������������.
����� �� ��������, �� ������� ������� �������� ������ � ����������� �� ������������ ���������.
- �� ��������� ����, ������ ���������� � ����������� ������ � ������������, �������� � �������������� ������������, �� �������� �������� �������� (�������� � ������), �� ������� ���������� ��������� �� � ���. � ������, �� �� ���������� ��������� �������, ���� �������� ������, ���� ���� �����. ���� ������ ������ �� �� ������� � ��������, - ��������� ����� ����.
���� �������� �������� �� ���������� �������� ������, �� �������� � ������ ������ ����ᳺ�����, ������� ��� �������� (�������������� �����), ������������� ���������� ����������� ��� ��������, ���� ���������������� ����� � ���������� ���� ���������, ��� ��� �� ���������� ��������� ������ ���������� ��볺�.
������� ��� ��. ������� (������������������ �����) ������ ��������� �������� ������� ������ ������������������� �������� ���������� ������ � �����������, ����������� �� ����������� ���������� ���� ������. ������������ ���� ����� ���, �� ����� ����������� � ����� ������, �� ������� ����� �������� �� ����� ��������. �� ���������� ������ ������ ��������� ����� ������ ������� �������� ������������� �� ������ � ����������.
- �����, ���� ������ ������� �������� ����, ����쳺��, �� ������ ���������� ������ � ������ ����, ���� ����� ��������� ���� ���������. ��� �� ������ ����� ������ �� ���������, � �� ���� ������ �������, �� ��������� �� ������, - ��������� ���������. � � ��� ����� �����, ��� ���� ����� �������, �� ���� ��������� ���, ������, �'���, �������, ��� ����� ����� ������ ��� ������ � ������������� � �������� ����� ����� ��������.
³���� ����, ������� ��� �������� (ʳ������������� �����) ������� ����� �� ��, �� ���� ����������, ��� ������� �� ������� ������ �������� ��������� ������, ��������� ��������� ��������� �������������� ����, ������������� ���� ���������� (�� ������� ʳ��������������, ���������������, ��������������� �������), �� ��������� �������� ������ ���������������� ������.
������ ������������������� ����� ���� ��������� �� ����������� ���������� ������������ ������ ���� ��������, ���������� ��������� ��������� �� ���� �� ������� ����� �������.
³����� ���, ������ ��� ������ (����������� �����) ���������� �� ����������� ������� � ���������� ������� �� ������ ������ ������ ������. ��������������� �� ������� ����� ���������������� � ����������� �������� ����� ����� � ������ ������ ��� ������.
- � ����������� ��� ������ 7 �������, � �� ������ �� ������ ����� ���� � ���? � ������ ����� ������� �������� ����? �� ��� ���� �������� � ����������� ������ ���� ������ ������ ������, �� ����������� ������. ��� �������� ������� ��������� �� 11 � 12 ������� �� �������. ���� ���� ���������� �������� �'���? � ���� �������� ��� ��������, �� ����� ����� �����, � ��� �� ������ �� ������, - ��������� ³����� ���. �� � �������� ��������, ��� ��� ��������.
�������� �񳺿 ������ ������������ ������������ ���������� �������������. �� �� ������� ��� ��������������� ������� ������������ (�������������� �����) ��������� ���������� ������������ �������� ���� �� ��� �����-����� ����� ��������� � ��� ��� ��������� ������ ����� �������� ��� ��������� ��������� ���������������� �������� �������������������. �����, �� ���� �����, ��������� ������� ��������������� ������ ����������� ����� �� ����� � �������, �� � �� ��������� ���� ���������, ��� ����� ��������� ����������� �������������, �� ����� ������� ����������� � ����.
ϳ������� ������� ������, ������ ������������������� ����� ����, ��������, �� ���� ���������� ��������� �������� � �����, ��������� �������� �� ������� ���� �������� ������� ������������������� ��������� ������. ����� �� ����������� ����� ���������� �������� ��� ������� ����� ������. ��������� ����� ������� �������� �� ������������� �� ����������������� �� ����� �������������������. ����� ���� ���������, �� ������� ��� ���� ��-�����������, ����� ������ ������ ���, � ������ ������ ��� ����� �� ����� ��������� ������� � �������� �� �������� �����, ��� ���� ���� ����� ����������� ��� ������� ������� ��᳻, ��� ��������� ������� ������������, ����������� ��������� ����� ��������, �� ����������� ������������.
����� ���� ������� ���������� ����������� ��������� ����� � ������� ��������� ���������������������� ������ �������� ����� ����������, �� �������������� �� ��� �������, ���, ��-�����, ������� �� �� ����� ����������� ������� �����, � ��-�����, ������� ��, �� ��������� ��� � �������� ������ ������������ �����-2015�.
����� ���� ����� � ������� ��������� ����������������������, �� ����� ������ � �����, ������� � ������������� ���� ������� ������� ���.
������ ������������������� ��������� ���������� ����� ������������ ���������� ����� �� �������� �������� �� ���� ����� �� ����� ʳ������������.