ֳ�� �� ��� ��� ���������� � �� ������� ������� �����

� ������ ���������� ������� ������ ���� ������������ ���������� ����������� ��� �� ������� ������ ��� �������� ��� � ������������ ��������.

����������� ������� ������'� ������� �������� ������������ ���������, �� � ��� ���������-�������������� �������� ������ �������� ����������� ���� ������ �� ����������� ������� �� � ��� ���䳿, �� ����� ����������� 231287 ������.
�� 2014-� �� � ���������� ������� ������� �������� ������� ��������� �� ������������ ������� ��������� ������ ��� �������� ��� � ������������ �������� � ��� 3525,5 ���. ���.
������� �� 1 ���� 2013-�� ���� ���� �������� 281424 ������� �� �������� ������������ ������� ��������� ������, ������� � �������� ������, �������� ������������ ������� ��������� ������ �� 248278 ���������, 201069 ��� �������� ������� ������. � �������� ���� �� ������������ ������� ��������� ������ ��� ���, ������ �� ��������� ������� �� ��������� �������� 4622,4 ���. ���., �� ���� ����������� � ������� �����.
� ������ ��������� ������� ������������ ��� ������ ��������� ������ �������� �� ������������ �� ���������� ��������� ��� ����� �������� �������� � ������ ��������. ³����������� ������� �������� ���������� � ����� ������������ ����� ������ ��������� ��� ��������� ����� ������ � ����������� �������糺�. ������������ ��������� ���� ����� �������� 8 ����� � ������ � ����� ���������� �������������� �� ������������� ������.
���������� ��������� �������� ����������, ������� ����� ����� �� ��������� ������� ������� ��������� �������� ������� ���� ������������� ���������� ����������� ��� �� ������� ������ ��� �������� ��� � ������������ ��������.