Гаряча телефонна лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації


Гаряча телефонна лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації01 березня 2021 року; 09:36

Стан довкілля в регіоні за січень 2021 року

Інформаційно-аналітичний огляд містить узагальнену інформацію стосовно забруднення атмосферного повітря, стану поверхневих вод та радіаційного стану Кіровоградської області за січень 2021 року.

Аналіз стану атмосферного повітря здійснювався на основі даних спостережень за вмістом забруднюючих речовин по постах спостереження, наданих Кіровоградським обласним центром з гідрометеорології.

Аналіз стану поверхневих вод проведений на основі даних спостережень за вмістом гідрохімічних показників, наданих Регіональним офісом водних ресурсів у Кіровоградській області та Кіровоградським обласним центром з гідрометеорології.

Аналіз радіаційного забруднення повітря здійснювався на основі даних спостережень, наданих Кіровоградським обласним центром з гідрометеорології по 8 стаціонарних постах.

1. Стан атмосферного повітря

Оцінка стану атмосферного повітря у січні 2021 року Кіровоградської області здійснювалась за середньомісячними концентраціями у кратності перевищень середньодобових гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК) по 8 пріоритетних забруднюючих речовинах, які найбільше впливають на забруднення атмосферного повітря.

Перелік пріоритетних забруднюючих речовин наведено у таблиці згідно з ГДК та класом небезпеки, де значення класу небезпеки забруднюючої речовини зменшується відповідно до підвищення її небезпечності.

Забруднююча речовина Середньодобова (мг/м3) Максимальноразова (мг/м3) Клас небезпеки
Пил 0,15 0,5 3
Діоксид сірки 0,05 0,5 3
Діоксид азоту 0,04 0,2 3
Вуглецю оксид 3 5 4
Азоту оксид 0,06 0,4 3
Формальдегід 0,003 0,035 2
Сажа 0,05 0,15 3

Контроль за станом забруднення атмосферного повітря м. Кропивницького проводить лабораторія спостереження за забрудненням атмосфери ІІ групи Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології відповідно до постів за інгредієнтами: пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю, оксид азоту, сажа, розчинені сульфати, формальдегід.

Рівень забруднення атмосферного повітря у січні 2021 року характеризувався збільшенням діоксиду сірки, сажі, незначним збільшенням діоксиду азоту, формальдегіду та зменшенням пилу, оксиду вуглецю. Рівень забруднення атмосферного повітря інших визначуваних інгредієнтів був на рівні грудня 2020 року.

Середньомісячні концентрації по пилу та формальдегіду спостерігались на рівні ГДК, по іншим інгредієнтам - нижче рівня ГДК.

Середньомісячні концентрації визначуваних інгредієнтів в натуральних величинах складали: пил – 0,15 мг/м3 (норма – 0,15 мг/м3), діоксид сірки – 0,020 мг/м3 (норма – 0,05 мг/м3), оксид вуглецю – 1,2 мг/м3 (норма – 3,0 мг/м3), діоксид азоту – 0,03 мг/м3 (норма – 0,04 мг/м3), розчинені сульфати – 0,01 мг/м3, формальдегід – 0,003 мг/м3 (норма – 0,003 мг/м3), оксид азоту – 0,02 мг/м3 (норма – 0,06 мг/м3), сажа – 0,03 мг/м3 (норма – 0,05 мг/м3).

Середньомісячні концентрації в кратності ГДК складали: пил – 1,0, діоксид сірки – 0,4, оксид вуглецю – 0,4, діоксид азоту – 0,6, формальдегід – 1,0, оксид азоту – 0,3, сажі – 0,6.

Значення максимально разових концентрацій в натуральних величинах складали: пил – 0,4 мг/м3 (норма – 0,5 мг/м3), діоксид сірки – 0,048 мг/м3 (норма- 0,5 мг/м3), оксид вуглецю – 3,0 мг/м3 (норма – 5,0 мг/м3), діоксид азоту – 0,06 мг/м3 (норма – 0,2 мг/м3), розчинені сульфати – 0,06 мг/м3, формальдегід – 0,007 мг/м3 (норма – 0,035 мг/м3), оксид азоту – 0,04 мг/м3 (норма – 0,4 мг/м3), сажа – 0,10 мг/м3 (норма – 0,15 мг/м3).

Максимальні концентрації в кратності ГДК складали: пил – 0,8, діоксид сірки – 0,1, оксид вуглецю – 0,6, діоксид азоту – 0,3, формальдегід – 0,2, оксид азоту – 0,1, сажі – 0,7.

Максимально разові концентрації інших визначуваних інгредієнтів у січні 2021 року не перевищували ГДК і не викликали загрозу для життєдіяльності людини.

Випадків високого забруднення (ВЗ) та екстремально високого забруднення (ЕВЗ) на контрольованій території в атмосферному повітрі в м. Кропивницькому у січні 2021 року не спостерігалось.

Порівняльна характеристика середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста Кропивницький у січні 2019-2021 років наведена у діаграмі 1.1.

Діаграма 1.1

Контроль за забрудненням атмосферного повітря в м. Олександрії проводить лабораторія спостереження за забрудненням атмосфери II групи Кіровоградського центру з гідрометеорології на одному посту за 5 інгредієнтами: пил, діоксид сірки, діоксид азоту, розчинені сульфати, сажа.

Рівень забруднення атмосферного повітря у січні 2021 року характеризувався збільшенням діоксиду сірки та зменшенням пилу.

Перевищення середньомісячної концентрації спостерігалось по пилу в 1,1 разу, по сажі 1,3 разу. Середньомісячні концентрації інших визначуваних інгредієнтів були нижче рівня ГДК.

Середньомісячні концентрації визначуваних інгредієнтів в натуральних величинах складали: пил – 0,18 мг/м3 (норма – 0,15 мг/м3), діоксид сірки – 0,020 мг/м3 (норма – 0,05мг/м3), розчинені сульфати – 0,01 мг/м3, діоксид азоту 0,03 мг/м3 (норма – 0,04 мг/м3), сажа – 0,06 мг/м3 (норма – 0,05 мг/м3).

Середньомісячні концентрації в кратності ГДК складали: пил – 1,1, діоксид сірки – 0,4, діоксид азоту – 0,7, сажа – 1,3.

Значення максимально разових концентрацій в натуральних величинах складали: пил – 0,3 мг/м3 (норма – 0,5 мг/м3), діоксид сірки – 0,049 мг/м3 (норма – 0,5 мг/м3), діоксид азоту – 0,06 мг/м3 (норма – 0,2 мг/м3), розчинені сульфати – 0,03 мг/м3, сажа – 0,15 мг/м3 (норма – 0,15 мг/м3).

Максимально разові концентрації в кратності ГДК складали: пил – 0,6, діоксид сірки – 0,1, діоксид азоту – 0,3, сажа – 1,0.

Максимально разові концентрації в кратності ГДК складали: пил – 0,6, діоксид сірки – 0,1, діоксид азоту – 0,3, сажа – 1,0.

Діаграма 1.2

Порівняльна характеристика середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста Олександрія у січні 2019-2021 років наведена у діаграмі 1.2.

Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря у м. Світловодську проводяться на стаціонарному пості, який знаходиться на вул. Героїв України, 3а, за інгредієнтами: пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю, оксид азоту, розчинені сульфати, формальдегід.

Рівень забруднення атмосферного повітря у січні 2021 року характеризувався збільшенням концентрацій діоксиду азоту, незначним збільшенням концентрацій по пилу, діоксиду сірки, оксиду азоту та зменшенням концентрацій по оксиду вуглецю. Рівень забруднення атмосферного повітря інших визначуваних інгредієнтів був на рівні грудня 2020 року. Перевищення середньомісячних концентрацій спостерігалось по діоксиду азоту в 1,3 разу, Середньомісячні концентрації інших визначуваних інгредієнтів були нижче рівня ГДК.

Середньомісячні концентрації визначуваних інгредієнтів в натуральних величинах складали: пил – 0,06 мг/м3 (норма – 0,15 мг/м3), діоксид сірки – 0,018 мг/м3 (норма – 0,05 мг/м3), оксид вуглецю – 1,1 мг/м3 (норма – 3,0 мг/м3), діоксид азоту – 0,05 мг/м3 (норма – 0,04 мг/м3), формальдегід – 0,002 мг/м3 (норма – 0,003 мг/м3), розчинені сульфати – 0,01 мг/м3, оксид азоту – 0,04 мг/м3 (норма – 0,06 мг/м3).

Середньомісячні концентрації в кратності ГДК складали: пил – 0,4, діоксид сірки – 0,4, оксид вуглецю – 0,4, діоксид азоту – 1,3, формальдегід – 0,7, оксид азоту – 0,7.

Значення максимально разових концентрацій в натуральних величинах складали: пил – 0,1 мг/м3 (норма – 0,5 мг/м3), діоксид сірки – 0,163 мг/м3 (норма – 0,5 мг/м3), оксид вуглецю – 2,0 мг/м3 (норма – 5,0 мг/м3), діоксид азоту – 0,08 мг/м3 (норма – 0,2 мг/м3), розчинені сульфати – 0,01 мг/м3, формальдегід – 0,007 мг/м3 (норма – 0,035 мг/м3), оксид азоту – 0,12 мг/м3 (норма – 0,4 мг/м3).

Максимально разові концентрації в кратності ГДК складали: пил – 0,2, діоксид сірки – 0,3, оксид вуглецю – 0,4 , діоксид азоту – 0,4, формальдегід – 0,2, оксид азоту – 0,3.

Порівняльна характеристика середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста Світловодськ у січні 2019-2021 років наведена у діаграмі 1.3.

2. Стан поверхневих вод

Оцінка якості поверхневих вод області здійснювалась на основі аналізу інформації стосовно величин гідрохімічних показників у порівнянні з відповідними значеннями їх гранично допустимих концентрацій (ГДК) та фоновими показниками.

У січні 2021 року лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Кіровоградської гідрогеолого-меліоративної партії Регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській області відібрано та проведено гідрохімічні вимірювання 6 проб поверхневих води. Кіровоградським обласним центром з гідрометеорології відібрано і проаналізовано 11 проб води, відібраних з поверхневих джерел.

Гідрохімічні показники якості поверхневих вод у створах спостереження в цілому не зазнали значних змін у порівнянні з груднем 2020 року переважно відповідали показникам гранично допустимих концентрацій, встановлених для водойм господарсько – побутового водопостачання.

Басейн річки Південний Буг

Стан поверхневих вод у порівнянні з груднем 2020 року:

За іншими інгредієнтами перевищень ГДК не виявлено.

Басейн річки Дніпро

Стан поверхневих вод у порівнянні з груднем 2020 року:

За іншими інгредієнтами перевищень ГДК не виявлено.

3. Радіаційний стан

Вимірювання потужності експозиційної дози гамма-випромінювання у повітрі проводиться на 8 стаціонарних постах. За даними пунктів спостережень Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології істотних відхилень від рівня експозиційної дози гамма-випромінювання у січні 2021 року не відмічалось.

Діаграма 3.1

Максимальні значення досягали 0,012 – 0,015 мілірентген/годину. Середньомісячний радіаційний рівень дорівнював 0,010 – 0,013 мілірент-ген/годину.

Порівняльний аналіз середньомісячних значень гамма-фону у січні 2021 року за постами спостережень наведено на діаграмі 3.1.

Діаграма 3.2

Порівняльна характеристика середньомісячного значення гамма-фону за постами спостереження Кіровоградської області у січні 2019-2021 років наведена на діаграмі 3.2.


     


Маєте проблеми зору?
Оберіть зручний формат:

  A-   A   A+
krm.pdf Прозорість і підзвітність
АНОНСИ

АКТУАЛЬНО
ГРОМАДЯНАМ

КОНКУРСИ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ©Кіровоградська обласна державна адміністрація. Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International.