Гаряча телефонна лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації


Гаряча телефонна лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

Соціально-економічне становище Кіровоградської області за січень–лютий 2014 року

Промисловість
У лютому 2014р. порівняно з попереднім місяцем та лютим 2013р. індекс промислової продукції становив відповідно 104,8% та 97,4%, за підсумками 2 місяців 2014р. – 97,9%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–лютому 2014р. порівняно з січнем–лютим 2013р. обсяг виробництва продукції зменшився на 10,3%, найбільше – у добуванні каменю, піску та глини (на 54,2%).
На підприємствах переробної промисловості у січні–лютому 2014р. порівняно з січнем–лютим 2013р. індекс промислової продукції становив 99%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–лютим 2013р. збільшився на 0,2%, у т.ч. у виробництві інших харчових продуктів – на 42,2%, м’яса та м’ясних продуктів – на 4,5%.
У січні–лютому 2014р. порівняно з січнем–лютим 2013р. зросло виробництво олії соєвої нерафінованої та її фракцій, крім фракцій із зміненим хімічним складом, на 3463 т, олії соняшникової та її фракцій, рафінованої, крім фракцій із зміненим хімічним складом – на 422 т, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао – на 321 т, виробів ковбасних – на 137 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 134 т, виробів здобних (булочок підвищеної калорійності, слойоних, рулетів з маком, рогаликів, тощо) – на 37 т, горіхів, арахісу та насіння, смажених, солених чи приготованих в інший спосіб – на 6 т.
У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно з січнем–лютим 2013р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 35,2%, у т.ч. у текстильному виробництві – в 2,6 раза, виробництві одягу – на 20,5%.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–лютому 2014р. випуск промислової продукції збільшився на 20,8%, у т.ч. на підприємствах з виробництва фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – у 1,7 раза. Водночас у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах індекс промислової продукції становив 50,7%.
На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції у січні–лютому 2014р. становив 98,3%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 92,7%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 91,2%, машинобудуванні – 85%.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва порівняно з січнем–лютим 2013р. збільшилися на 1,2%.

Сільське господарство
У січні–лютому 2014р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–лютим 2013р. склав 101,3%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 97,2%, у господарствах населення – 103,3%.

Тваринництво.
Виробництво м’яса у січні–лютому 2014р. склало 10,4 тис.т. Збільшення виробництва м’яса порівняно з січнем–лютим 2013р. відбулося за рахунок росту обсягів реалізації худоби та птиці на забій як у сільськогосподарських підприємствах (на 0,3 тис.т або на 10,3%), так і в господарствах населення (на 0,8 тис.т або на 12,5%). У структурі реалізації худоби та птиці на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) частка свиней становила 84,7% (у січні–лютому 2013р. – 76,9%), великої рогатої худоби – 15% (18,5%), птиці всіх видів – 0,1% (4,2%).
Обсяг вирощування худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у січні–лютому 2014р. становив 3400,7 т, що на 1,4% більше ніж у січні–лютому 2013р., у т.ч. свиней – 2823,9 т (на 4,7% більше), великої рогатої худоби – 519,9 т (на 8,5% менше). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зменшились на 2,8% та становили 420 г, свиней – зросли на 6,4% (416 г). Співвідношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на забій становило 107,7% (у січні–лютому 2013р. – 116,1%).
Загальні обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) у січні–лютому 2014р. збільшилися порівняно з відповідним періодом 2013р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 13 районів, значно – Новоархангельського (в 2,4 раза), Світловодського (в 1,9 раза), Вільшанського (в 1,6 раза) та Гайворонського (в 1,5 раза) районів.
У січні–лютому 2014р. порівняно з січнем–лютим 2013р. загальне виробництво молока збільшилося на 7% і склало 33,6 тис.т, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 29,3% (7,5 тис.т), у господарствах населення – на 2% (26,1 тис.т).
Збільшилося виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 7 районів області, найсуттєвіше – Олександрійського (в 3,3 раза) району.
Порівняно з січнем–лютим 2013р. в аграрних підприємствах (крім малих) надій молока від однієї корови (по середньому поголів’ю) збільшився на 143 кг (на 24,7%) і становив 722 кг. Значно вища середньообласного рівня продуктивність корів у сільськогосподарських підприємствах Олександрійського (1185 кг), Новгородківського (1116 кг), найнижча – Долинського (179 кг), Маловисківського (219 кг) та Компаніївського (282 кг) районів.
Виробництво яєць від птиці всіх видів у січні–лютому 2014р. порівняно з січнем–лютим 2013р. зменшилося на 17,3% і склало 55,1 млн.шт., у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – в 1,7 раза менше (20,6 млн.шт.), у господарствах населення – зросло на 11,7% (34,5 млн.шт.). Несучість курей-несучок зменшилась з 56 яєць у січні–лютому 2013р. до 47 яєць у січні–лютому 2014р.
Обсяги виробництва яєць порівняно з січнем–лютим 2013р. збільшили сільськогосподарські підприємства (крім малих) Світловодського, Устинівського, Олександрівського та Петрівського районів області з 9, які займалися цим видом діяльності.
Загальна чисельність поголів’я великої рогатої худоби становила 133,8 тис. голів (на 1,3% менше ніж на 1 березня 2013р.), у т.ч. корів – 64,4 тис. голів (на 0,9% менше), свиней – 267,9 тис. голів (на 1,3% менше), овець та кіз – 50,3 тис. голів (на 3,3% менше), птиці – 4122,7 тис. голів (на 3,2% більше).
Порівняно з показниками на 1 березня 2013р. в аграрних підприємствах (крім малих) зменшилась чисельність поголів’я великої рогатої худоби на 5,4%, у т.ч. корів – на 2,6%, свиней – на 0,8%, овець та кіз – на 6,9%, птиці – на 3,1%.
На початок березня 2014р. населенням утримувалось 76,9% загальної чисельності великої рогатої худоби (на 1 березня 2013р. – 75,9%), у т.ч. корів – 83,1% (82,8%), свиней – 52% (52,2%), овець і кіз – 84,7% (84,2%), птиці всіх видів – 80,2% (79%).
В аграрних підприємствах (крім малих), що займалися тваринництвом, станом на 1 березня 2014р. було в наявності кормів усіх видів 53,7 тис.т корм.од, що на 7,7% більше ніж на 1 березня 2013р., у т.ч. концентрованих – 25,2 тис.т корм.од (на 1,3% більше). У розрахунку на 1 умовну голову великої худоби припадало по 6,8 ц корм.од кормів усіх видів, у т.ч. концентрованих – по 3,2 ц корм.од (на 1 березня 2013р. відповідно 6,1 ц та 3,1 ц корм.од).
За січень–лютий 2014р. аграрними підприємствами (крім малих) отримано дотацій на продукцію тваринництва, яка реалізована переробним підприємствам, на суму 734,3 тис.грн., у т.ч. за худобу – 196 тис.грн., за молоко – 538,3 тис.грн.
Реалізація сільськогосподарської продукції. Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої сільськогосподарської продукції у січні–лютому 2014р. порівняно з січнем–лютим 2013р. зменшився на 16,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 19,3%, продукції тваринництва – збільшився на 5,9%. Частка продукції рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції склала 87,4%, тваринництва – 12,6% (у січні–лютому 2013р. відповідно 90,1% та 9,9%).
Порівняно з січнем–лютим 2013р. збільшили обсяги реалізації худоби та птиці сільськогосподарські підприємства (крім малих) 13 районів, з них значно – Новоархангельського (в 2,3 раза), Світловодського (в 1,9 раза) та Долинського (в 1,8 раза) районів.
Продаж молока та молочних продуктів збільшено сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) 6 районів, з них найсуттєвіше – Олександрійського (в 3,9 раза) та Світловодського (на 40,9%) районів.
Продаж яєць збільшено підприємствами Петрівського, Світловодського, Устинівського районів із 7 районів, які займалися реалізацією яєць.
Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) в січні–лютому 2014р. порівняно з січнем–лютим 2013р. знизилися на 20,7%, у т.ч. на продукцію рослинництва – на 23,4%, на продукцію тваринництва – зросли на 4,2%.
Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 березня 2014р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1005 тис.т зерна (на 43,4% більше проти 1 березня 2013р.), у т.ч. 329,6 тис.т пшениці (в 1,7 р.б.). Із загальної кількості зерна безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 610,3 тис.т зерна, у т.ч. 178,5 тис.т пшениці, 301,8 тис.т кукурудзи, 95,7 тис.т ячменю, 1,7 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 394,7 тис.т зерна (на 20,3% більше), у т.ч. зернозберігаючі – 344 тис.т (на 26,7% більше).
Запаси насіння соняшнику становили 608,2 тис.т (в 1,9 р.б. порівняно з 1 березня 2013р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) – 305,7 тис.т (в 2,7 р.б.), на підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 302,5 тис.т (на 44,1% більше).

Капітальні інвестиції
За січень–грудень 2013р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3039,5 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 31,8% менше ніж за січень–грудень 2012р.
Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій у січні–грудні 2013р. були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 72,5% усіх капіталовкладень.
Найбільшу частку капітальних інвестицій по області освоєно підприємствами міст Кіровограда (46,1%) та Світловодська (5,7%), Олександрійського (7,8%), Новомиргородського (5,6%), Кіровоградського (4,2%) та Маловисківського (3,7%) районів.
Найбільшу частку капітальних інвестицій (41,2% або 1250,8 млн.грн.) освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства. Порівняно з січнем–груднем 2012р. їх обсяги збільшилися на 0,5%.
За січень–грудень 2013р. промисловими підприємствами освоєно 777,3 млн.грн. капітальних інвестицій (25,6% загального обсягу), що на 25,6% менше ніж за січень–грудень 2012р. Це зумовлено зменшенням капітальних інвестицій підприємств переробної промисловості на 31,4%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 20,2%. Натомість обсяги капіталовкладень підприємств із водопостачання, каналізації, поводження з відходами зросли в 2,3 раза, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 2%.
Негативний вплив на темпи освоєння капіталовкладень у переробній промисловості мало зменшення капітальних інвестицій підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на 64,3%, машин та устатковання не віднесених до інших угрупувань – на 38%, які склали 57,8% капіталовкладень підприємств переробної промисловості.
У соціальній сфері спостерігалося зменшення капітальних інвестицій, освоєних установами охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (на 74%), освіти (на 3,7%) та збільшення – організаціями мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (в 3,7 раза).
Капітальні інвестиції у житлові будівлі склали 296,4 млн.грн. (9,7% усіх капіталовкладень), що на 11,1% менше ніж у січні–грудні 2012р.

Будівельна діяльність
У січні–лютому 2014р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 51,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому п.р. порівняно з відповідним періодом 2013р. становив 88%.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 84,1% загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонту (6,2% та 9,7% відповідно).
Транспорт і зв’язок
У січні–лютому 2014р. підприємствами транспорту перевезено 1150,8 тис.т вантажів, що на 13,3% менше ніж у січні–лютому 2013р., вантажооборот зменшився на 7,3% і склав 4029,8 млн.ткм.
Залізницею у січні–лютому п.р. перевезено 596,9 тис.т вантажів, що на 19,5% менше ніж у січні–лютому 2013р. Збільшилося відправлення деяких основних номенклатурних груп вантажів: лісових вантажів (на 27,3%), зерна і продуктів перемолу (на 0,2%). Разом з цим, зменшилося – брухту чорних металів (на 53,8%), будівельних матеріалів (на 31,4%), кам’яного вугілля (на 20%) та нафти і нафтопродуктів (на 3,6%). Вантажооборот залізничного транспорту в січні–лютому 2014р. склав 3939,1 млн.ткм, що на 7,4% менше ніж у січні–лютому 2013р.
Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–лютому 2014р. перевезено 553,2 тис.т вантажів, що на 5,4% менше січня–лютого 2013р., вантажооборот зменшився на 4,8% і становив 90,5 млн.ткм.
На автомобільних шляхах та дорогах області скоєно 34 дорожньо-транспортні пригоди, що на 8,1% менше ніж у січні–лютому 2013р., внаслідок чого загинуло 7 та поранено 39 осіб ( що на 22,2% та 17% менше січня–лютого 2013р. відповідно).
Авіаційним транспортом у січні–лютому 2014р. перевезено 0,7 тис.т вантажів, що на 16,2% більше ніж у січні–лютому 2013р., вантажооборот збільшився на 36,9% і становив 0,2 млн.ткм.
Всіма видами транспорту у січні–лютому 2014р. перевезено 8,2 млн. пасажирів, що на 46,6% менше ніж у січні–лютому 2013р., пасажирооборот зменшився на 38,5% і склав 135,1 млн.пас.км.
У січні–лютому 2014р. на авіаційному транспорті відбулося збільшення пасажирської роботи, на автомобільному та тролейбусному – зменшення.
Серед міст і районів області наростили обсяги перевезення пасажирів 6 територій, пасажирооборот – 18 територій, знизили ці показники 16 та 4 території відповідно.
Зовнішня торгівля товарами
Обсяг експорту товарів за січень 2014р. склав 44,2 млн.дол. США, імпорту – 11,8 млн.дол.
Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 56 країн світу.
Обсяги експорту товарів до країн Азії становили 50% загального обсягу експорту, СНД – 25,5%, Європи, у т.ч. до країн Європейського Союзу – по 21,2%, Африки – 2,3%, Америки – 1%.
Обсяги експортних операцій порівняно з січнем 2014р. збільшились до країн Америки – у 6,7 раза, Азії – у 4,7 раза, Африки – в 1,6 раза.
У цілому область експортувала товари до 41 країни світу, серед яких найбільші обсяги поставок здійснювались до країн Азії – 22,2 млн.дол. Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Чехії, Литви, Польщі, серед інших країн – до Індії, Китаю. Водночас зменшилися поставки до Франції, Іспанії, Туреччини, Білорусі, Грузії, Казахстану, Російської Федерації.
У січні 2014р. з області було експортовано жирів та олії тваринного або рослинного походження на суму 22,1 млн.дол., готових харчових продуктів – на 6,9 млн.дол., машин, обладнання та механізмів – на 6,5 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 4,4 млн.дол., мінеральних продуктів – на 2,6 млн.дол.
Імпорт товарів здійснювався із 39 країн-партнерів. У січні 2014р. в область з країн СНД надійшло 15,5% усіх імпортованих товарів, інших країн світу – 84,5%, у т.ч. з країн ЄС – 27% (у січні 2013р. відповідно 15,5%, 84,5% та 40,3%).
Імпортні поставки порівняно з січнем 2013р. зросли з Індонезії, Китаю, Білорусі, скоротилися – з США, Російської Федерації, Німеччини.
У січні 2014р. в область надійшло різних промислових товарів на 2,1 млн.дол., механічного та електричного обладнання, жирів та олії тваринного або рослинного походження – по 2 млн.дол., засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – на 1,9 млн.дол., продуктів тваринного походження – на 1,1 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 0,7 млн.дол.

Споживчий ринок
Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–лютий 2014р. становив 2287,4 млн.грн., що на 9,7% більше обсягу січня–лютого 2013р.
Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за цей період склав 90,6% обороту січня–лютого 2013р. і становив 36,3 млн.грн.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями за січень–лютий 2014р. склав 993,2 млн.грн., що у порівнянних цінах на 4,3% більше обсягу січня–лютого 2013р.
Реалізація послуг. За січень–лютий 2014р. підприємствами сфери нефінансових послуг реалізовано послуг на суму 614,9 млн.грн.
З основного виду діяльності реалізовано послуг на суму 592,9 млн.грн., що становило 96,4% загального обсягу реалізованих послуг (у січні–лютому 2013р. – на 524,2 млн.грн. та 96,8% відповідно).
Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 11,9% загального обсягу реалізованих послуг.
Податок на додану вартість за січень–лютий 2014р. становив 42,5 млн.грн., доходи від здавання в оренду власних приміщень – 3,9 млн.грн. (за січень–лютий 2013р. – 36,3 млн.грн. та 3,6 млн.грн. відповідно).

Ціни і тарифи
Індекс споживчих цін у лютому 2014р. порівняно з січнем 2014р. становив 101%, з початку року – 101,2%, (по Україні – 100,6% та 100,8% відповідно).
На споживчому ринку в лютому 2014р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%. Найбільш суттєво (на 9,9%) подорожчали фрукти. На 6,8% стали дорожчими овочі, у т.ч. капуста білокачанна – на 27,3%, цибуля – на 10,6%, морква – на 9%, картопля – на 7,5%, буряк – на 6,1%. На 5–0,8% зросли ціни на цукор, рибу та продукти з риби, молоко, масло, сири, кисломолочну продукцію, сметану, рис, макаронні вироби. Водночас на 0,9–0,4% стали дешевшими м’ясо птиці, яйця, свинина, сало, маргарин, мед, олія соняшникова.
Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 1,1% за рахунок підвищення цін на тютюнові вироби на 1,4%.
Підвищення цін на транспорт у цілому на 3,3%, в основному, пов’язано з подорожчанням автомобілів на 10,2% та палива і мастил на 4,4%. Крім того, на 1,2% зросла плата за перевезення пасажирським залізничним транспортом.
У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,3%, що зумовлено подорожчанням діагностичних послуг на 2,8%.
Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 1,1% в основному через подорожчання туристичних послуг на 9,6%.

Доходи населення
У січні 2014р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 2505 грн., що на 6,6% вище відповідного показника 2013 року.
Рівень заробітної плати в області становив 79,6% середнього рівня в Україні (3148 грн.).
В економіці області залишається значною диференціація рівня оплати праці серед видів економічної діяльності. Найвищий рівень оплати праці в січні 2014р. спостерігався у працівників транспорту, складського господарства, добувної промисловості і розробленні кар’єрів, фінансової та страхової діяльності, підприємств по ремонту і монтажу машин і устатковання, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по області в 1,3–2 рази.
Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у сферах тимчасового розміщування й організації харчування, поштовій та кур’єрській діяльності, будівництві, сфері творчості, мистецтва та розваг, операцій з нерухомим майном, сільському господарстві, сфері наукових досліджень та розробок, оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, сфері функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, освіти, адміністративного та допоміжного обслуговування. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 58,3%–93,6%.
У січні 2014р. порівняно з січнем 2013р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати найманих працівників на 6,4% (у січні 2013р. порівняно з січнем 2012р. – на 10,2%).
Загальна сума невиплаченої заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) упродовж січня 2014р. зменшилася на 1% і на 1 лютого 2014р. становила 32,2 млн.грн.
Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок січня 2014р. становив 6,7% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2014р.
Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня 2014р. збільшилася на 24% і на 1 лютого п.р. становила 9,1 млн.грн. або 28,4% загальної суми боргу.
Упродовж січня 2014р. кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, збільшилася на 30,9% і на 1 лютого 2014р. становила 1,6 тис. осіб або 0,8% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 5,8 тис.грн., що в 2,3 р.б. розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівникові за січень 2014р.
Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 січня 2014р. становила 2,7 тис.грн.
Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств-банкрутів упродовж січня 2014р. зменшилася на 4,8% і на початок лютого п.р. становила 23 млн.грн. Серед міст та районів найбільша питома вага боргу цих підприємств припадала на м.Олександрію (73,8%).
На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2011–2013рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 лютого 2014р. відсутня.
У січні 2014р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулося 4736 сімей, з них у міській місцевості – 3425, сільській – 1311 сімей.
Призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії 1416 сім’ям, що становило 29,9% кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості – 1349 сім’ям, сільській – 67 сім’ям.
Загальна сума призначених місячних субсидій у січні 2014р. склала 234,3 тис.грн., при цьому в міській місцевості цей показник становив 227,1 тис.грн., сільській – 7,2 тис.грн. Середній розмір призначеної місячної субсидії на одну сім’ю у січні 2014р. становив 165,5 грн. (у грудні 2013р. – 157 грн.).
Організаціям, що надавали послуги, у січні 2014р. нараховано коштів на суму 6933,5 тис.грн., перераховано – 4075,5 тис.грн. (63,8% суми отриманих населенням субсидій).
У січні 2014р. отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії 7,2% загальної кількості сімей області (у січні 2013р. – 8,1%).
За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні 2014р. звернулося 3748 сімей, у т.ч. в міській місцевості – 2333, сільській – 1415 сімей.
Призначено субсидії 20 сім’ям (0,5% з числа тих, які звернулися), в т.ч. 7 сім’ям – у міській місцевості та 13 сім’ям – у сільській місцевості. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 14,5 тис.грн., у міській місцевості цей показник склав 4 тис.грн., сільській – 10,5 тис.грн.
Субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні 2014р. отримали 188 сімей на суму 156,9 тис.грн. Заборгованість бюджетів із виплати субсидій населенню готівкою на 1 лютого 2014р. становила 27,2 тис.грн.
У січні 2014р. населенню нараховано плату за житлово-комунальні послуги на суму 78,2 млн.грн. Сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 57,8 млн.грн., що становило 73,9% нарахованих до сплати сум.
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг станом на 1 лютого 2014р. склала 154,6 млн.грн., термін якої у січні становив 2 місяці.
У січні 2014р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання 22,7% власників особових рахунків, з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 20,6%, газопостачання – 12,3%, централізоване водопостачання та водо-відведення – 9,9%, вивезення побутових відходів – 6%.
Населенням області у січні 2014р. сплачено за спожиту електроенергію 24,1 млн.грн. Заборгованість населення з оплати електроенергії на кінець січня 2014р. становила 9,3 млн.грн.

Ринок праці
За даними обласної служби зайнятості на обліку цієї установи на кінець лютого 2014р. перебувало 20,7 тис. безробітних громадян області, що на 2,4% більше ніж на кінець січня. Допомогу по безробіттю отримували 80% осіб, які мали статус безробітного.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець лютого 2014р. становив 3,49% населення працездатного віку, в міських поселеннях – 2,59%, у сільській місцевості – 5,10%.
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець лютого 2014р. становила 1 тис. проти 0,9 тис. на кінець січня (на кінець лютого 2013р. 1,2 тис.).
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець лютого 2014р. становило 21 особу проти 22 осіб на кінець січня.
За сприяння державної служби зайнятості в лютому 2014р. було працевлаштовано 1 тис. осіб проти 0,7 тис. осіб у січні.
Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу в лютому, 47,1% становили жінки, 46,2% – молодь у віці до 35 років.
Частка працевлаштованих порівняно з січнем 2014р. збільшилась на 1,2 в.п. та в лютому п.р. становила 4,3% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж лютого 2014р., становила 19,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1091 грн., що дорівнює 89,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення області на 1 лютого 2014р., за оцінкою, становила 986,8 тис. осіб.
За січень 2014р. чисельність населення скоротилася на 735 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 8,8 особи. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (620 осіб) та міграційного (115 осіб) скорочення.
Порівняно з січнем 2013р. обсяг природного скорочення зменшився на 20 осіб (на 3,1%) або з 7,6 до 7,4 особи у розрахунку на 1000 наявного населення.

У січні 2014р. міграційне скорочення населення становило 1,37 особи в розрахунку на 1000 наявного населення (у січні 2013р. – 0,69 особи).
Порівняно з січнем 2013р. дещо зросло число прибулих в область (на 1%), міграційний приріст у розрахунку на 1000 наявного населення зріс з 4,71 до 4,78 особи та одночасно, більш інтенсивно, зросло число вибулих за межі області (з 5,4 до 6,15 особи).
У міждержавній міграції 66,1% кількості прибулих в область становили іммігранти з країн СНД. Серед вибулих 58,3% виїхали до країн СНД, решта – до інших країн.


Криміногенна ситуація
За повідомленням прокуратури протягом січня–лютого 2014р. обліковано 2644 кримінальні правопорушення, з числа яких 2575 виявлено органами внутрішніх справ, 37 – органами прокуратури, 30 – органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та 1 – органами безпеки.
Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 32% – тяжкі та особливо тяжкі.
У загальній кількості злочинів 61,1% становили злочини проти власності, 13,7% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,7% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 5,4% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,5% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, по 1,9% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав, свобод людини і громадянина, злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту та злочини проти громадського порядку та моральності, 1,6% – злочини у сфері господарської діяльності, 1,5% – злочини проти громадської безпеки та 1,3% – злочини проти правосуддя.
Протягом січня–лютого 2014р. обліковано 12 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство та 19 умисних тяжких тілесних ушкоджень.
Кількість випадків крадіжок становила 1232, шахрайств – 206, грабежів – 50, хабарництва – 9 та розбоїв – 4.
Правоохоронними органами за цей період виявлено 4 особи, які скоїли злочини у складі 2 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 2 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.
Кількість потерпілих від злочинів за січень–лютий 2014р. становила 1938 осіб, з числа яких 804 жінки, 283 особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 20 неповнолітніх та 13 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (63,7%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 1064 та 171 особа, серед яких 42,8% – жінки (529 осіб).
У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 26 осіб, з яких 2 особи (7,7%) загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 40 осіб, із числа яких 17,5% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 52,5% – було вбито.
Серед виявлених осіб (237), які вчинили злочини, 30% раніше вже ставали на злочинний шлях, з яких більше ніж кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 10,1% вчинили злочин у групі, 21,5% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 13,1% – жінки, 5,9% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 48,9%, безробітних – 29,1%.Головне управління статистики
Кіровоградській області
     


Маєте проблеми зору?
Оберіть зручний формат:

  A-   A   A+
krm.pdf Прозорість і підзвітність
АНОНСИ

АКТУАЛЬНО
ГРОМАДЯНАМ

КОНКУРСИ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ©Кіровоградська обласна державна адміністрація. Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International.