Гаряча телефонна лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації


Гаряча телефонна лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

Увага! Оголошується конкурс!

Управління молоді та спорту облдержадміністрації оголошує обласний відбірковий етап конкурсу на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

Всі бажаючі мають можливість взяти участь у конкурсі згідно Положення. Документи кандидатів на нагородження, оформлені в установленому порядку, просимо подавати у відділ з питань молодіжної політики управління молоді та спорту облдержадміністрації (м. Кіровоград, вул. Преображенська 2, каб. 510,) в друкованому та електронному вигляді (електронна адреса [email protected]). Термін подання документів – до 13 лютого 2014 року.
Звертаємо увагу на те, що Премія присуджується за досягнення впродовж 2013 року (при наявності таких досягнень до уваги також можуть братися досягнення кандидата за попередні роки). Переможцям вручається диплом, нагрудний знак і грошова винагорода в обсязі 200 неоподатковуваних мінімумів.
Також, просимо відповідно до Закону України від 1 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» надати заяви кандидатів на здобуття премії про дозвіл використання їх персональних даних.
У 2013 році лауреатом Премії у номінації «За творчі досягнення» став Колісніченко Сергій Володимирович, вчитель історії та правознавства Помічнянської загальноосвітньої школи I-III ст. № 1 Добровеличківського району Кіровоградської області.
Контактна особа: начальник відділу з питань молодіжної політики управління молоді та спорту облдержадміністрації Глобенко Ірина Вікторівна, роб. (0522) 24-28-52, моб. 0668885848.


 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2007 р. N 1333

ПОЛОЖЕННЯ
про Премію Кабінету Міністрів України
за особливі досягнення молоді у розбудові України

1. Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (далі - Премія) присуджується молоді, особливі досягнення якої сприяють розвитку суспільно-економічного життя України та утвердженню її міжнародного авторитету. 2. Премія присуджується до Дня молоді особам віком до 35 років за досягнення у розбудові України протягом календарного року, що передує її присудженню. При цьому можуть також враховуватися досягнення кандидата на присудження Премії за попередні роки. Щороку присуджується 60 Премій у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожна.
Премія не присуджується повторно, а також не присуджується за досягнення, передбачені номінаціями Премії відповідно до пункту 3 Положення, за які особи відзначені державними нагородами.
3. Премія присуджується за досягнення у попередньому році за такими критеріями:
1) номінація за виробничі досягнення - значне перевиконання виробничих завдань, високий ступінь їх складності, вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку виробництва;
2) номінація за наукові досягнення - рівень державного та міжнародного визнання наукових та науково-прикладних результатів;
3) номінація за творчі досягнення:
здобуття звання переможця (лауреата, дипломанта) на всеукраїнських, міжнародних конкурсах, олімпіадах, інших загальнодержавних культурно-мистецьких змаганнях;
вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку народної творчості, збереження та популяризації декоративно-ужиткового мистецтва, традиційної культури українського народу;
значний авторський доробок у сфері мистецтва, визнаний Академією мистецтв, відповідними всеукраїнськими творчими спілками, літературно-мистецькими об'єднаннями;
4) номінація за спортивні досягнення - високий спортивний результат (встановлення рекорду) або призові місця на чемпіонатах України, Європи, світу серед молодших вікових груп;
5) номінація за особисту мужність:
відвага та ініціативні дії, виявлені під час порятунку людини, забезпечення громадського правопорядку, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
особиста мужність, виявлена під час виконання завдань у складі миротворчого контингенту чи миротворчого персоналу України, направленого до іншої держави для участі у міжнародній миротворчій операції; 6) номінація за внесок у забезпечення розвитку молодіжного руху - активне залучення молоді до роботи в громадських організаціях, підвищення ефективності їх діяльності, виконання соціально значущих програм і здійснення відповідних заходів.
4. З метою проведення конкурсного відбору кандидатів на присудження Премії утворюється Комітет з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (далі - Комітет).
Комітет розглядає відповідно до покладених на нього завдань подання про присудження Премії, проводить конкурсний відбір кандидатів.
До складу Комітету входять Віце-прем'єр-міністр України - Міністр соціальної політики (голова Комітету), Міністр освіти і науки, молоді та спорту (заступник голови Комітету), голова Держмолодьспорту, перший заступник (заступник Міністра - керівник апарату) Міністра охорони здоров'я, Міністра культури, Міністра оборони, Міністра інфраструктури, Міністра внутрішніх справ, Міністра фінансів, Міністра юстиції, Міністра енергетики та вугільної промисловості, Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністра економічного розвитку і торгівлі, Міністра соціальної політики, Міністра аграрної політики та продовольства, Міністра надзвичайних ситуацій, Голова Держприкордонслужби, Голова Держкомтелерадіо, Голова ДПС, віце-президент Національної академії наук та представник Верховної Ради України (за згодою). { Абзац третій пункту 4 в редакції Постанови КМ N 881 ( 881-2011-п ) від 17.08.2011 }
Персональний склад Комітету затверджує його голова. Члени Комітету беруть участь у його роботі на громадських засадах.
Організаційною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться у разі потреби. Засідання Комітету проводить його голова або за дорученням голови Комітету його заступник.
Засідання Комітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.
Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Комітету вносять голова та члени Комітету.
Рішення Комітету про висунення кандидатів на присудження Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комітету.
5. Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписує голова або його заступник, що веде засідання.
Рішення Комітету є підставою для підготовки проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії.
6. Організаційне забезпечення роботи Комітету здійснює Держмолодьспорт. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 881 ( 881-2011-п ) від 17.08.2011 }
7. Районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, об'єднання громадян подають щороку до 1 березня відповідно до номінацій, за якими висуваються кандидати на здобуття Премії, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, Національній та галузевим академіям наук, всеукраїнським молодіжним громадським організаціям: клопотання про присудження Премії у двох примірниках:
характеристику кандидата на здобуття Премії із зазначенням його досягнення відповідно до номінації, за якою висувається кандидат, за підписом керівника, що скріплюється печаткою;
особовий листок з обліку кадрів кандидата за підписом начальника кадрової служби за місцем роботи або навчання, що скріплюється печаткою;
копію паспорта;
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
8. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національна та галузеві академії наук, всеукраїнські молодіжні громадські організації відбирають на підставі поданих документів не більш як п'ять кандидатів на здобуття Премії і подають щороку до 1 квітня Держмолодьспорту:
список кандидатів за підписом керівника відповідного органу, установи та організації;
документи, зазначені в пункті 7 цього Положення;
інформацію про загальну кількість кандидатів на здобуття Премії.
{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 881 ( 881-2011-п ) від 17.08.2011 } 9. Держмолодьспорт:
забезпечує прийняття та розгляд документів, зазначених у пункті 8 цього Положення;
готує обґрунтовані пропозиції за результатами розгляду поданих документів та вносить їх Комітетові;
готує щороку згідно з рішенням Комітету проект розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії та подає його до 1 червня в установленому порядку. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 881 ( 881-2011-п ) від 17.08.2011 }
10. Розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії є підставою для вручення лауреату диплома, нагрудного знака та здійснення виплати грошової винагороди.
11. Фінансування видатків, пов'язаних з виплатою Премії, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті Держмолодьспорту за програмою "Здійснення заходів державної політики з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї". { Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 881 ( 881-2011-п ) від 17.08.2011 }
12. Диплом, нагрудний знак і грошова винагорода вручаються в урочистій обстановці Прем'єр-міністром України або Віце-прем'єр-міністром України чи за їх дорученням - Міністром освіти і науки, молоді та спорту. { Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 881 ( 881-2011-п ) від 17.08.2011 }
У разі відсутності лауреата під час урочистого вручення диплом і нагрудний знак вручаються йому Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а грошова винагорода - Міністром освіти і науки, молоді та спорту. { Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 881 ( 881-2011-п ) від 17.08.2011 }
     


Маєте проблеми зору?
Оберіть зручний формат:

  A-   A   A+
krm.pdf Прозорість і підзвітність
АНОНСИ

АКТУАЛЬНО
ГРОМАДЯНАМ

КОНКУРСИ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ©Кіровоградська обласна державна адміністрація. Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International.