Відносини між Європейським Союзом та Україною

Відносини між Україною та Європейським Союзом були започатковані в грудні 1991 року, коли Міністр закордонних справ Нідерландів, як головуючої в ЄС держави, у своєму листі від імені Євросоюзу офіційно визнав незалежність України.

Договірно-правова база співробітництва України і ЄС

Дата Подія
02 липня 1993 року Вперше був проголошено намір України розбудовувати відносини з ЄС на принципах інтеграції у Постанові Верховної Ради України від 2 липня 1993 року "Про основні напрями зовнішньої політики України"
14 червня 1994 року Угода про партнерство та співробітництво стала першою правовою основою відносин між Україною та ЄС, яка започаткувала співробітництво з широкого кола політичних, торговельно-економічних та гуманітарних питань. У рамках Угоди про партнерство та співробітництво було визначено 7 пріоритетів співпраці між Україною та ЄС: енергетика, торгівля та інвестиції, юстиція та внутрішні справи, наближення законодавства України до законодавства Євросоюзу, охорона навколишнього середовища, транспортна сфера, транскордонне співробітництво, співпраця у сфері науки, технологій та космосу.
11 червня 1998 року Схвалено Стратегію інтеграції України до ЄС, якою був підтверджений та розвинутий курс України на європейську інтеграцію
21 лютого 2005 року У рамках засідання Ради з питань співробітництва Україна – ЄС підписано двосторонній політичний документ – План дій Україна-ЄС, який став інструментом реалізації Європейської політики сусідства і визначав пріоритетні сфери двосторонньої співпраці з метою наближення України до ЄС. План дій містив перелік конкретизованих зобов'язань України у сфері зміцнення демократичних інституцій, боротьби з корупцією, структурних економічних реформ та заходів по розвитку співпраці з ЄС.
05 березня 2007 року З огляду на завершення у березні 2008 року терміну дії Угоди про партнерство та співробітництво, Україна та ЄС розпочали переговорний процес щодо укладення нової угоди між Україною та ЄС. На період до укладення нової угоди чинність Угода про партнерство та співробітництво щороку автоматично продовжувалась за взаємною згодою сторін.
18 лютого 2008 року Після завершення вступу України до Світової організації торгівлі були започатковані переговори щодо створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, що відкривала шлях до лібералізації руху товарів, капіталів та послуг
2009 рік Відповідно до домовленостей, досягнутих в ході Паризького саміту Україна-ЄС, сторонами був розроблений та схвалений Порядок денний асоціації Україна – ЄС
01 липня 2010 року Політика України щодо розбудови відносин з Європейським Союзом впроваджується на основі Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики". Відповідно до статті 11 цього Закону однією з основоположних засад зовнішньої політики України є "забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі"
21 березня 2014 року Підписано політичну частину Угоди про асоціацію з Європейський Союзом
27 червня 2014 року Підписано економічну частину Угоди про асоціацію з Європейський Союзом
16 вересня 2014 року Угода про асоціацію між Україною та ЄС була одночасно ратифікована Верховною Радою та Європейським парламентом
1 січня 2016 року Набула чинності Поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС
11 червня 2017 року Громадянам України було надано безвізовий режим до країн Шенгенської зони ЄС
1 вересня 2017 року Угода про асоціацію з Європейський Союзом офіційно набула чинності
21 лютого 2019 року Внесення зміни до Конституції України щодо вступу України в Європейський Союз
28 січня 2020 року Підписано Угоду між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу "Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні"
6 жовтня 2020 року Угода між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу "Програма ЄС "Міцні регіони" Угода між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу "Механізм розвитку громадянського суспільства України" Угода між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу "Кліматичний пакет для стабільної економіки: (CASE) в Україні" Угода між Урядом України та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) про фінансування проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" Гарантійна угода між Урядом України та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти) " Фінансова угода між АТ "Укрпошта" та Європейським інвестиційним банком "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)".
12 жовтня 2021 року Підписано угоду між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про Спільний авіаційний простір
28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ до ЄС
16 березня 2022 року Україна приєдналася до синхронної мережі континентальної Європи ENTSO-E
23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на членство у ЄС

Система координації співробітництва між Україною та ЄС

Основним документом, яким на сьогодні визначається форма, зміст, а також процедура та механізми координації співробітництва між Україною та ЄС, є Угода про асоціацію Україна – ЄС.

Відповідно до ст. 460-470 Глави 1 "Інституційна структура" Розділу VII "Інституційні, загальні та прикінцеві положення" Угоди про асоціацію основними координуючими органами є:

Саміти Україна-ЄС, які є найвищим політичним рівнем діалогу Сторін, зокрема з питань імплементації Угоди (проводяться раз на рік). Саміти покликані здійснювати загальний нагляд за імплементацією Угоди, а також обговорення двосторонніх або міжнародних питань, що становлять спільний інтерес;

Рада асоціації здійснює контроль і моніторинг застосування і виконання Угоди про асоціацію та періодично переглядає функціонування цієї Угоди у світлі її цілей. Засідання Ради асоціації проводяться регулярно щонайменше один раз на рік (на рівні міністрів), а також тоді, коли цього вимагають обставини. За взаємною згодою засідання Ради асоціації проводяться у будь-якому необхідному складі.

Крім контролю і моніторингу застосування й виконання Угоди про асоціацію, Рада асоціації вивчає будь-які головні питання, що виникають в рамках Угоди, і будь-які інші двосторонні або міжнародні питання, що становлять взаємний інтерес.

Комітет асоціації покликаний надавати допомогу Радi асоціації у виконанні нею своїх обов’язків та складається з представників Сторін, головним чином, на рівні вищих посадових осіб. Головування в Комітеті асоціації здійснюється по черзі представником України і представником Союзу.

Засідання Комітету асоціації проводяться щонайменше один раз на рік.

Рада асоціації може делегувати Комітету асоціації будь-яке зі своїх повноважень, у тому числі повноваження приймати обов’язкові для виконання рішення.

Комітету асоціації надають допомогу підкомітети, створені відповідно до цієї Угоди.

Рішенням Ради асоціації від 15 грудня 2014 року утворено два підкомітети Комітету асоціації між Україною та ЄС: Підкомітет з питань свободи, безпеки та юстиції та Підкомітет з питань економіки та іншого секторального співробітництва.

Парламентський комітет асоціації є форумом для проведення засідань та обміну думками між українськими парламентарями та європарламентарями. Відповідно до складу Парламентського комітету входять члени Верховної Ради України та Європейського Парламенту.

Засідання цього Комітету проводяться з регулярністю, яку він визначає самостійно.

Головування у Парламентському комітеті асоціації здійснюється сторонами по черзі, згідно з положеннями, викладеними в його регламенті.

Парламентський Комітет має право запитувати у Ради асоціації інформацію стосовно виконання Угоди про асоціацію та надавати їй свої рекомендації. Парламентський комітет асоціації може створювати відповідні підкомітети.

Платформа громадянського суспільства, що покликана сприяти проведенню регулярних засідань представників громадянського суспільства з метою інформування їх про виконання Угоди про асоціацію та врахування їхнього внеску для її виконання.

Платформа громадянського суспільства складається з представників громадянського суспільства України, з однієї сторони, і членів Європейського економічного і соціального комітету (ЄЕСК), з іншої сторони.

Засідання Платформи громадянського суспільства проводяться з регулярністю, яку вона визначає самостійно. Головування у Платформі громадянського суспільства здійснюється по черзі представниками Сторін.

Платформа громадянського суспільства може надавати рекомендації Раді асоціації. Окрім цього, Комітет асоціації та Парламентський комітет асоціації здійснюють регулярні контакти з представниками Платформи громадянського суспільства з метою отримання їхньої думки щодо досягнення цілей Угоди про асоціацію.

Копенгагенські критерії розширення і поглиблення європейської інтеграції

Критерії, яким мають відповідати держави-кандидати на вступ до Європейського Союзу (Копенгагенські критерії), були схвалені на засіданні Європейської Ради у Копенгагені у червні 1993 року і включають в себе:
Маєте проблеми зору?
Оберіть зручний розмір шрифта:

A-   A   A+

АНОНС

АКТУАЛЬНО
ГРОМАДЯНАМ©Кіровоградська обласна державна адміністрація. Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International.

Програмно-технічна підтримка - відділ забезпечення інформаційних систем і технологій апарату ОДА тел. 32-06-78 Інформаційна підтримка – управління інформаційної діяльності ОДА, тел. 24-53-15